Finansowe-doradzanie.pl Doradzamy o finansach

O kredytach wiem wszystko

Czym jest kredyt bankowy?

Kredytem bankowym nazywamy umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony mamy kredytobiorcę, zaś z drugiej bank. Kredytobiorca jest osobą fizyczną, prawną, albo jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy kredyt. W Polsce pojęcie kredytobiorcy odnosi się tylko i wyłącznie do kredytów bankowych. W przypadku, kiedy bierzemy kredyt konsumencki nosimy miano konsumenta. Bankiem nazywamy osobę prawną, która na podstawie określonych zezwoleń na prowadzenie swojej działalności gospodarczej może przyjmować depozyty oraz udzielać kredytów. Może wykonywać wszelkie czynności jakie określają przepisy prawa, a także jakie zostały wymienione w statucie banku. Bank zobowiązuje się, że udostępni kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, według wytycznych jakie zostały zawarte w umowie. Znajdziemy tam cel na jaki mają zostać przeznaczone pieniądze, a także czas na jaki te pieniądze zostaną pożyczone kredytobiorcy. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się, że odda całą pożyczoną od banku kwotę łącznie z należnymi bankowi odsetkami i wraz z naliczoną prowizją. Kredyt jest pewnego rodzaju stosunkami zobowiązaniowymi. Jego cechami jest zwrotność, odpłatność i celowość, gdy masz problemy z wyborem to najlepsze znajdziesz na: http://www.e-ratka.pl/.

Czytaj dalej ten artykuł »

More Entries