Rynek pożyczek krótkoterminowych rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie po wdrożeniu serwisów internetowych ułatwiających pozyskanie kredytu gotówkowego. Firmy pożyczkowe zmieniły mocno profil funkcjonowania w ostatnich latach, a wiele nieuczciwych podmiotów opuściło branżę ze względu na regulacje dotyczące kształtowania oprocentowania nominalnego oraz kosztów pozaodsetkowych. W artykule podyskutujemy o aktualnej sytuacji na rynku firm pożyczkowych w kraju.

Pozytywne przemiany rynku pożyczkowego w Polsce

Można powiedzieć, że firmy pożyczkowe odchodzą stopniowo od utrzymywania drogich oddziałów stacjonarnych. Nawet największe korporacje pożyczkowe zostawiają tylko serwisy pożyczkowe, na których kredytobiorca po prostu rejestruje się online. Z konsultantem wystarczy rozmawiać na dedykowanym czacie. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych przy podpisywaniu umów kredytowych i limit nałożony na koszty windykacyjne to kolejne fundamenty rozwoju nowoczesnego rynku pożyczkowego w kraju. Przez ograniczenie kosztów kredytobiorcy znaleźli się w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ nie muszą się obawiać utraty majątku rodzinnego przy podpisaniu niewielkiej umowy kredytowej. Firmy pożyczkowe działają obecnie w określonych ustawą o kredycie konsumenckich standardach. To jedna z najważniejszych ustaw dotycząca branży. Aby zaciągnąć kredyt gotówkowy kredytobiorca musi przedstawić dochód, np. na podstawie szczegółowego wyciągu z rachunku osobistego. Taka regulacja sprawia, że ryzyko dla firmy pożyczkowej automatycznie się zmniejsza. Ostatni kryzys finansowy rozpoczął się przez to, że banki w Stanach Zjednoczonych udzielały pożyczek hipotecznych (bardzo dużych) bez potwierdzenia dochodów, a często w ogóle bez analizy potencjalnego dłużnika. To bardzo niebezpieczna perspektywa, dlatego uregulowanie powyższych kwestii odbije się na pewno pozytywnie na relacjach pomiędzy krajowymi kredytobiorcami, a kredytodawcami.

Co wpływa dobrze na branżę kredytów gotówkowych?

Już w 2015 roku dało się zauważyć wzrost przychodu firm pożyczkowych na poziomie mniej więcej 3 mld złotych. Od 2015 rozpoczęły się również zmiany dotyczące kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Sektor kredytów kredytowych oczyścił się, a firmy, które na nim pozostały charakteryzują się stabilnymi zyskami, a także mniej problematycznym marketingiem. Lichwiarskie pożyczki odeszły praktycznie do historii w legalnym obrocie. Przez działania optymalizacyjne kredytobiorcy nabierają większego zaufania do firm pożyczkowych, głównie w internecie ze względu na minimalizację formalności. Dalszy rozwój rynku pożyczkowego jest również możliwy przez bardzo niskie stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej określiła niedawno, że stopy procentowe przez dłuższy czas się nie zmienią, chociaż naturalnie wszystko zależy od wahań inflacyjnych w gospodarce. Czy korzystasz z kredytów gotówkowych i jak podchodzisz do rozwoju wskazanego sektora?

Komentarze zostały wyłączone.