Bezpieczeństwo na rynku kredytowym to bardzo poważne zagadnienie, coraz częściej poruszane przez znanych ekonomistów. Czy sektor kredytów gotówkowych (krótkoterminowych), a także długoterminowych, np. hipotecznych jest dla przeciętnego kredytobiorcy bezpieczny i jakimi parametrami bezpieczeństwo branży w ogóle się określa? Dzięki wskazówkom z artykułu ocenisz, czy przy aktualnym poziomie dochodów opłaca ci się wchodzić na rynek kredytowy i na jakich warunkach (krótkoterminowych lub długoterminowych).

Na czym polega bezpieczeństwo rynku kredytowego w kraju?

W Polsce rynek kredytowy jest stosunkowo bezpieczny, co potwierdza ostatni kryzys finansowy, a raczej jego skutki w krajowej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych przed kryzysem udzielano kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, u których nie występowała normalna zdolność do spłaty zadłużenia. Kredyty hipoteczne banki inwestycyjne zamieniały następnie na instrumenty rynku kapitałowego i przekazywały ryzyko do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w przestrzeni międzynarodowej. W Polsce natomiast banki nie mogą inwestować w mocno ryzykowne instrumenty, w tym opcje z bardzo dużą niepewnością odnośnie generowania stopy zwrotu. Bezpieczeństwo rynku kredytowego to zatem w ogromnym stopniu odpowiednie regulacje pochodzące z ustaw, z nadzoru Narodowego Banku Polskiego (banku centralnego) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kolejna kwestia to większa świadomość społeczeństwa w zakresie analizowania warunków podpisywania umów kredytowych. Większość kredytobiorców rozumie własne prawa. Wystarczy je sprawdzić krok po kroku w ustawie o kredycie konsumenckim.

Niskie stopy procentowe od dekady zachęcają do zaciągania kredytów

Widać wyraźnie, że trendy w zakresie optymalizacji stóp procentowych utrzymują się w kraju długoterminowo. Era niskich stóp procentowych trwa już mniej więcej dziesięć lat, a na razie trudno szukać potencjału zmian. W okresie niskich stóp procentowych kredyt gotówkowy, krótkoterminowy jest zdecydowanie bezpieczny z perspektywy przeciętnego gospodarstwa domowego. W ostatnich latach wzrósł potencjał analizowania kredytów krótkoterminowych za pośrednictwem multimedialnych narzędzi, tzw. porównywarek. Teraz kredytobiorca widzi od razu wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO), co pozwala określić potencjał kredytowania potrzeb w odniesieniu do faktycznej zdolności kredytowej (po właściwej analizie dochodów i kosztów stałych w budżecie domowym).

Korzystna cecha gospodarki krajowej

Bezpieczeństwo rynku kredytowego to jedna z podstawowych, bardzo ważnych cech polskiej gospodarki (uznanie inwestorów międzynarodowych). Spłata zadłużenia w kraju jest też na niezłym poziomie w stosunku do krajów rozwiniętych. Widać wyraźnie korzystną korelację między zmianami prawnymi u kredytodawców i zainteresowaniem kredytobiorców ofertą instytucji finansowych.

Bezpieczeństwo rynku kredytowego w Polsce coraz większe

Tak naprawdę dopiero od niedawna rynek kredytowy jest bezpieczny. Doszło bowiem do praktycznie całkowitego wyeliminowania pożyczek lichwiarskich z legalnego obrotu. Teraz do uzyskania pożyczki gotówkowej potrzebujesz każdorazowo potwierdzenia dochodów i to niezależnie od tego, czy masz do czynienia z bankiem detalicznym, czy firmą pożyczkową. Wprowadzone na rynek kredytowy zmiany są korzystne dla kredytobiorców, a nieco mniej dla kredytodawców, szczególnie niszowych. Regulacje rynku kredytowego to ważna zaleta w dłuższym terminie. Czy zgadasz się z przedstawionymi założeniami?

Komentarze zostały wyłączone.