Kredyt gotówkowy to jeden z popularniejszych produktów bankowych. Można go przeznaczyć na dowolny cel, przeważnie konsumpcyjny, choćby taki, jak zakup nowego sprzętu do mieszkania, czy sfinansowanie wyjazdu urlopowego. Oczywiście oprócz możliwości uzyskania odpowiedniej kwoty środków na potrzebne wydatki, kredyt gotówkowy to również podęcie zobowiązania jego terminowej spłaty. Z tego względu trzeba dobrze poznać warunki kredytu i swoje możliwości co do jego spłacania.

Dla każdego kredytobiorcy ogromne znaczenie ma to, ile kredyt będzie kosztował. Koszt można podzielić na dwie części, czyli zasadniczy koszt wynikający z oprocentowania kredytu, jak i koszty związane z innymi opłatami. Jeśli chodzi o oprocentowanie, to w zależności od specyfiki danej oferty wynosi ono od kilku do kilkunastu procent wartości kredytu. Może ono, podobnie, jak w przypadku lokat być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe oznacza oczywiście nic innego, jak to, że nie zmienia się ono pod wypływem zmieniających się stóp procentowych. Dzięki temu kredyt nie będzie nas kosztował więcej w razie podwyżki tych stóp. Z kolei oprocentowanie zmienne, choć wiąże się z ryzykiem pod tym względem, to pozwala na uzyskanie niższych kosztów, jeśli stopy procentowe zostaną obniżone. Inne koszty to przede wszystkim prowizja dla banku, która również wynosi kilka procent, ale często zdarza się, że banki z takiej opłaty całkowicie rezygnują.

Dobre warunki to również odpowiednie warunki spłaty kredytu oraz sposób załatwiania niezbędnych formalności. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to główne znaczenie ma tu w zasadzie ilość oraz wysokość rat. Od tego bowiem zależy, jakie będzie miesięczne obciążenie budżetu kredytobiorcy podczas spłaty zobowiązania, a także ile będzie trwała spłata kredytu. Aby dobrze dopasować jedno i drugie warto wybrać ofertę z możliwością negocjacji warunków kredytu i uzyska bardziej elastycznej formy jego spłaty. Jeśli zaś chodzi o formalności, to pewne warunki związane ze zdolnością kredytową muszą być spełnione, czyli kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową. Jednak formalności powinny być ograniczone do minimum, a możliwość załatwienia wielu z nich drogą elektroniczną z pewnością będzie dla wielu klientów bardzo dużym udogodnieniem.

Komentarze zostały wyłączone.