Tak naprawdę nie tylko kredytobiorca musi się martwić o formalności. Pożyczkodawca, szczególnie działający profesjonalnie w pełni legalnie też odpowiada przed wieloma zapisami. Pożyczkodawcom niektóre zasady narzucają ustawy formułowane przez rząd, do tego Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, który czuwa nad stabilnością całej gospodarki.

Najważniejsze obowiązki pożyczkodawcy z perspektywy nowoczesnego rynku kredytowego

Instytucje finansowe udzielające pożyczek nie mogą robić tego dowolnie i na dowolny procent. W takim przypadku zagrożona byłaby właściwie cała nowoczesna gospodarka. Nowocześni pożyczkodawcy znajdują się pod nadzorem innych instytucji zaufania publicznego, chociażby wspomnianego wcześniej Narodowego Banku Polskiego czy Komisji Nadzoru Finansowego. Do najważniejszych obowiązków pożyczkodawców należy informowanie pożyczkobiorcy o rzeczywistych kosztach krótkoterminowego i długoterminowego zobowiązania. Pożyczkodawca musi na życzenie przedstawić wskaźnik RRSO, a także wyjaśnić krok po kroku regulamin oferty, nawet najdłuższy. Ważnym obowiązkiem wszystkich pożyczkodawców działających na rynku jest udostępnienie formularza odstąpienia od umowy, jeżeli klient po jej podpisaniu się po prostu rozmyśli. W razie podpisania nieefektywnej umowy do dwóch tygodni rozwiążesz ją bez żadnych problemów formalnych. Niestety wiele osób o tym fakcie zapomina. W razie problemów jakościowych najlepiej udać się do rzecznika praw konsumenta. Ten specjalista pomoże ci w walce z nieuczciwą instytucją finansową. Pożyczkodawcy dopasowują się ostatecznie do limitów oprocentowania uzależnionych głównie od stawek występujących na rynku międzybankowym. Oprocentowanie nie może przekroczyć pewnej sprawiedliwej stawki. Spełnienie tych norm daje bezpieczeństwo całego systemu udzielania kredytów gotówkowych.

Czy pożyczkodawcy przestrzegają obowiązków?

Rynek kredytowy jest dość duży i nie wszystkie instytucje dopasowują się do wymagań Komisji Nadzoru Finansowego czy Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o uczciwe warunki podpisywania umów z klientami. Aby uniknąć podejrzanych działalności kredytowej koniecznie weź pod uwagę aktualną listę bieżących ostrzeżeń KNF. To naprawdę wiele ułatwia, jeżeli poszukujesz dobrego kredytu gotówkowego.

Komentarze zostały wyłączone.