Większość klientów indywidualnych posiada kilka lub nawet kilkanaście kredytów gotówkowych. Problemy się zaczynają przy utracie płynności finansowej.

Co zrobić gdy zacznie brakować pieniędzy na spłatę kredytu gotówkowego?

Każdemu może przydarzyć się sytuacja, w której nie będzie miał środków finansowych na spłatę rat. Nie jest to jednak sytuacja bez rozwiązania, chociaż mogłoby się wydawać zupełnie inaczej. W przypadku, gdy klient wpada w problemy finansowe bardzo ważną rolę odgrywa czas. Jeżeli już wiadomo, że nie będziemy w stanie spłacić raty kredyty w terminie w którym przypada płatność raty, nie należy czekać z tym do ostatniej chwili. Im wcześniej skontaktujemy się z bankiem, tym mamy większe szanse na załatwienie sprawy.

Istnieje kilka sposobów na wyjście z takiej sytuacji. Jednym z nich są tak zwane wakacje kredytowe. Większość banków ma je w swojej ofercie. Polega to na zawieszeniu spłacania rat przez pewien okres. Zazwyczaj są to 3 miesiące. Po ich zakończeniu wracamy do normalnego trybu spłacania rat ale czas spłaty będzie oczywiście wydłużony o wykorzystane wakacje. Nie zapłacimy oczywiście bankowi więcej pieniędzy niż to było ustalone w momencie zaciągnięcia kredytu gotówkowego.

Dobrym rozwiązaniem na problemy ze spłatą kredytu jest ich konsolidacja. Należy przy tym pamiętać, że oddamy bankowi więcej a do tego musimy mieć zdolność kredytową na nowy kredyt. Takie rozwiązanie jest dobre dla osób, które nie straciły pracy. Konsolidacja jednak często okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem. Realnie obniżamy miesięczna ratę.

Windykacja

Bank nie uzyskawszy spłaty kredytu już po wysłaniu kilku wezwań do zapłaty, oddaje pożyczkę do windykacji. Umowa kredytowa zostaje wypowiedziana. Po okresie wypowiedzenia bank nadaje bankowy tytuł egzekucyjny. Wówczas nie można już wrócić do spłaty rat, bank w tym momencie żąda całkowitej spłaty kredytu – kapitał i odsetki. Klient nie spłaci w wyznaczonym terminie całości kredytu to bank występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Kredytobiorca dostaje tylko pismo informujące o nadaniu klauzuli wykonalności, która otwiera drogę komornikowi do zajęcia naszego mienia.

Komentarze zostały wyłączone.