Jednym z kredytów jakie oferują nam banki jest kredyt konsorcjalny. Obecnie nie wiele banków ma go w swojej ofercie, ale istnieje jako taki. Udzielają go co najmniej dwa banki jednej osobie, która chce z tego kredytu skorzystać. Najczęściej taki kredyt udzielany jest na różnego rodzaju inwestycje. Zobowiązanie rozkładane jest na kilka banków.

Kto korzysta z takiego kredytu

Z kredytu konsorcjalnego najczęściej korzystają osoby, które związane są z wysoko kapitałochłonnymi inwestycjami. Kredyt udzielany jest przez kilka banków, gdyż jeden bank nie jest w stanie udzielić aż tak dużego kredytu. Bardzo często taki kredyt wiąże się z dosyć wysokim ryzykiem i jeden bank nie chce się go podjąć. Kredyty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to kredyty odnawialne, zaś druga kredyty nieodnawialne.

W jaki sposób udzielany jest kredyt konsorcjalny

Kredyt konsorcjalny może być udzielany w dwóch różnych trybach. Można go udzielać w tak zwanym trybie scentralizowanym. Tryb scentralizowany rządzi się swoim prawem. Osoba, która chce otrzymać kredyt musi omówić z bankiem wiele ważnych spraw. Musi ustalić jaka będzie dokładna wysokość kredytu o jaki się ubiega, jakie będzie jego oprocentowanie, a także co musi zrobić, aby w ogóle móc ten kredyt otrzymać. Bank ma obowiązek bycia cały czas w kontakcie z kredytobiorcą. Musi go informować na bieżąco o wszelkich zmianach i jest jego reprezentantem. Kredyt spłaca się poprzez wpłaty na rachunek banku, który jest głównym reprezentantem kredytobiorcy. Drugim trybem udzielania kredytu konsorcjalnego jest tryb zdecentralizowany. W tym trybie banki, które udzielają kredytu kredytobiorcy, udzielają go w sposób bezpośredni. Nie ma osoby pośredniczącej w umowie kredytowej. W tym przypadku zawiera się oddzielną umowę z każdym z banków, które będą nam udzielały kredytu. Co ciekawsze każdy z banków otrzyma oddzielnie wynagrodzenie za swoje usługi. Nie ma banku głównego, który będzie przedstawicielem kredytobiorcy. Bank, który reprezentuje konsorcjum jest jedynie jednostką, która koordynuje działania zachodzące pomiędzy bankami, a kredytobiorcą. Kredyt konsorcjalny jest bardzo wartościową forma pożyczki. Zdarzają się sytuacje, że jeden bank nie jest w stanie dać nam aż tak dużego kredytu na inwestycję. Korzystając z oferty kilku banków mamy szansę zdobyć pieniądze i sfinansować ważną dla nas inwestycję. Dla przedsiębiorców jest to jeden z bardziej wartościowych kredytów jakie mogą otrzymać od banku. Warto brać kredyty, aby finansować swoje inwestycje, ale trzeba wybierać takie, które będą dla nas jak najbardziej opłacalne. 

Komentarze zostały wyłączone.