Finanse wiążą ze sobą wszelkie czynności związane z pieniędzmi. Funkcjonowanie ich w codziennym życiu oraz w procesach bankowych. Finanse jak i rachunkowość to nauka, która wymaga wielkiej precyzji i ścisłego umysłu. W każdym przedsiębiorstwie są finanse, którymi zajmuje się wyspecjalizowana osobą, która ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przychody i wydatki pieniężne. Takimi czynnościami zajmuje się dział księgowości, która zajmuje się rejestrowaniem wszelkich rachunków.

Księgowy musi odpowiednio udokumentować wszelkie czynności związane z pieniędzmi oraz rejestrować wszystkie zdarzenia gospodarcze pod względem pieniężnym i ilościowym. Księgowość ma na celu ochronę finansów oraz dostarczanie informacji pod kontem finansowym potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Wszelkie zapisy rachunkowe trafiają do urzędów skarbowych, pomyłki mogą być surowo karane i wprowadzać firmy w poważne problemy, dlatego dział księgowości musi być dobrze wyszkolony.

Inwestycje

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, która podejmuje się inwestowania. Przeznacza on swoje pieniądze w coś, co pozwoli mu przynieść zysk. W każdym przedsiębiorstwie jest osoba zajmująca się inwestowaniem, by firma mogła przynosić jeszcze większe dochody.

Taki inwestor w danym przedsięwzięciu lokuje kapitał w celu zwiększenia zysku. Jeśli finanse są dla kogoś trudnym działem, bądź nie mamy czasu na zajmowanie się rozdysponowywaniem naszej gotówki, można powierzyć to komuś innemu. Można zlecić inwestorowi, by zajął się naszymi oszczędnościami i zainwestował je w coś co pozwoli przynieść dodatkowy dochód. Można również samemu zająć się inwestowaniem i zacząć grać na giełdach. Giełda to miejsce, na którym dochodzi do transakcji kupna- sprzedaży po określonych cenach. Działania na giełdzie są regulowane poprzez pewien status i regulamin, którego należy przestrzegać. Inwestycje to poważny krok w dziedzinie finansów i lepiej, by zajmowali się tym inwestorzy, którzy znają się na rzeczy.

Podatki w finansach

Podatek jest to świadczenie pobierane przez państwo, a dochód z niego przeznaczony na potrzeby realizacji zadań publicznych. Podatek jest nakładany na wszystko, od wszystkiego musimy go odliczyć i przeznaczać dla państwa.

Finanse te trafiają do województw, powiatów lub gmin i są przeznaczone dla policji, oświaty, służby zdrowia i rozwój infrastruktury. Podatki wiążą się z działem finansów, które dzielimy na dwie grupy, a mianowicie bezpośrednie, nałożone na dochód lub majątek płatnika i pośrednie, nakładane na przedmiot spożycia np. VAT, akcyza. Podatek pełni wiele funkcji, jedną z najstarszych jest funkcja dochodowa inaczej zwana fiskalna i jest podstawowym dochodem budżetu. Oprócz tego podatki pełnia także funkcję regulacyjną, która kształtuje dochód i majątek będący w posiadaniu podatników. Funkcja stymulacyjna wywiera wpływ na warunki działania jednostek i ich rozwój. Istnieje jeszcze jedna funkcja informacyjna, która informuje o przebiegu wpłacanych podatków.

Komentarze zostały wyłączone.