Lokata progresywna, od innych wariantów, ze strony formalnej nie różni się praktycznie wcale; w dalszym ciągu jest to umowa zawarta pomiędzy klientem, a bankiem, przy czym, przedmiotem umowy są niezmiennie, środki finansowe klienta, które zostają zdeponowane na koncie bankowym na czas określony w umowie. Wbrew początkowym ustaleniom, wedle których zawarta została umowa pomiędzy klientem, a bankiem, możliwe jest dokonywanie dopłat, jeżeli tylko klient wyrazi taki właśnie zamiar i życzenie. W przypadku dopłaty, dochodzi do zdeponowania nadwyżki środków finansowych klienta. Stan ten, aby zostać wprowadzonym, wcale nie musi poprzedzony zostać ustanowieniem nowej umowy z bankiem. Jedyne, co należy zrobić, by dokonać zwiększenia ilości środków zdeponowanych w banku, to wpłacenie na konto odpowiednio większej ilości pieniędzy. Warto uświadomić sobie, że wraz z deponowaniem większych ilości środków finansowych, rośnie także i wysokość oprocentowania, wedle którego, na koniec trwania umowy wypłacone zostają klientowi odsetki. 

Wysokość oprocentowania, zmienia się także i pod wpływem trwania samej lokaty; tym samym, im dłużej trwają lokaty bankowe progresywne, tym większy procent uzyskuje klient banku. Oprocentowanie, proporcjonalnie ulega wzrostowi w miarę trwania kolejnych miesięcy lokaty progresywnej i dlatego też, lokata taka nazywana bywa lokatą dynamiczną. Lokata dynamiczna i lokata progresywna to jedynie dwie nazwy, które pozwalają określić dwie dokładnie takie same lokaty bankowe. W przypadku lokaty progresywnej, pamiętać należy o tym, że wysokość oprocentowania na samym początku trwania umowy będzie niska, sięgając granic nawet jedynie 2% lub 3%. Stopniowo, będzie się ono zwiększać, tak że ostatecznie obejmie nawet aż przedziału 8%-10%, co jest różnicą diametralną w porównaniu z oprocentowaniem, jakie uzyskuje klient na samym początku uruchomienia lokaty. Często, banki podają w ofercie jedynie wartość, jaką ostatecznie, już przy końcu umowy przyjąć może oprocentowanie. Dlatego też, wskazane jest, by zachować czujność przez uruchomieniem wybranej ostatecznie przez siebie lokaty. 

W przypadku, gdy chcielibyśmy obliczyć potencjalną wysokość oprocentowania w stosownym, sensownym przybliżeniu, zrobienie tego samodzielnie, może być bardzo problematyczne. Problematyczność, stwarza w tym przypadku reguła tzw. procentu składanego. Reguła taka, polega na doliczaniu wysokości odsetek do kwoty zdeponowanych pieniędzy po zakończeniu każdego okresu. 

Obliczenie samodzielnie wysokości jest tym samym nieco trudniejsze, ale mimo wszystko, w dalszym ciągu możliwe. Pomocny w tym względzie będzie arkusz kalkulacyjny, który wyposażony jest w odpowiednie funkcje, zwane formułami. Aby obliczyć całość potencjalnego, możliwego do uzyskania zysku, konieczne jest obliczenie każdego okresu, w którym trwają dane lokaty bankowe z osobna, by ostatecznie dokonać podsumowania każdego z okresów trwania lokaty.

Komentarze zostały wyłączone.