Już po podjęciu pierwszego zatrudnienia warto przemyśleć zbudowanie długoterminowej strategii oszczędzania. To bardzo ciekawe narzędzie, które jest w stanie doprowadzić nawet przeciętne gospodarstwo domowe do niezależności finansowej. Co warto uwzględnić w długoterminowej strategii oszczędzania, aby odnieść z niej możliwie największe korzyści?

Perspektywy oszczędzania i inwestowania długoterminowego

Na początku określ własne podejście do ryzyka. Czy bardziej zależy ci na lokatach bankowych, czy na akcjach i czystej spekulacji. Warto zauważyć, że według branżowych statystyk większość inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych i giełdzie walutowej traci, nawet do 70% kapitału podstawowego. Z tego powodu zaleca się, aby ostrożnie podchodzić do rynku kapitałowego, a większość oszczędności jednak przeznaczyć na lokaty bankowe. Możesz zakładać lokaty nie tylko w banku detalicznym, gdzie posiadasz rachunek osobisty. Za pośrednictwem multimedialnych paneli uruchomisz lokaty promocyjne w innych instytucjach finansowych. Dzięki temu wpłyniesz pozytywnie na dywersyfikację zysków. Rozpatrz poza tym lokaty strukturyzowane, w których otrzymujesz powiązanie bezpieczeństwa z ryzykiem funduszy inwestycyjnych. Jeżeli podejmujesz decyzje inwestycyjne zainteresuj się rozwojem cyklu koniunkturalnego. Najlepiej inwestować kapitał w czasie kryzysu, a sprzedawać papiery wartościowe na szczycie hossy. Oczywiście nigdy nie trafisz w idealne warunki, ale prognozowanie różnych scenariuszy rozwoju gospodarczego to naprawdę ciekawe, a w perspektywie zyskowne hobby.

Ile kapitału przeznaczyć na inwestycje?

W początkowej fazie nauki nie więcej niż 20%. Wraz z konkretnymi sukcesami możesz powiększać pulę, ale lepiej, aby nie przekraczała 40%. Pozostałe 60% podziel na lokaty bankowe, a także obligacje korporacyjne, czy akcje spółek dywidendowych z WIG 30. Pewną kwotę oszczędności zachowaj na wypadek wystąpienia poważnych sytuacji kryzysowych. W ten sposób nie stracisz płynności i nie będziesz musiał zamykać już zajętych pozycji na rynku kapitałowym. Jakie podejście do oszczędzania i inwestowania preferujesz i czy wykorzystasz wskazówki z artykułu w budowaniu niezależności ekonomicznej?

Komentarze zostały wyłączone.